Kierownik artystyczny


Roman Kulhanek roman.kulhanek@seznam.cz
+420 776 801 702

Sala prób


ul. Bożka 16
737 01 Czeski Cieszyn
Republika Czeska

MK PZKO Czeski Cieszyn-Olza


Andrzej Suchanek +420 606 766 204
ul. Polna 2066/4
737 01 Czeski Cieszyn
Republika Czeska